www.brainlane.com 011 54 31 47

Op zoek naar een
all-in partner voor
uw agentschap?

Ontdek Brainlane
Op zoek naar een all-in partner voor uw agentschap?

De meerwaarde van Brainlane
even op een rijtje?

Een op maat of template based website.

Een op maat
of template based
website.

U profileert uw kantoor op een specifieke manier, anders dan de anderen. Laat dit ook duidelijk tot uiting komen via een professionele, op maat gemaakte website waarbij uw sterke punten prominent in de kijker worden gesteld.

We staan u bij met raad & daad.

We staan
u bij met
raad & daad.

Wij zorgen voor de technische ondersteuning en communicatie hieromtrent met KBC; die activiteiten mag u van uw lijstje schrappen. Heeft u liever dat wij even een aanpassing doen aan de website? Geen probleem!

Ondersteuning voor al uw  communicatie.

Ondersteuning
voor al uw
communicatie.

Brainlane is een full-service communicatiebureau; we kunnen u ondersteunen in al uw commerciële communicatie, van logo en huisstijl ontwikkeling over elektronische nieuwsbrieven tot marketing acties allerhande.

Een op maat gemaakte website.
Een op maat of template based website.
Meer info

Elke onderneming is uniek, heeft zijn eigen aanpak, zijn specifieke sterke punten. In de communicatie met uw klanten is het uiterst belangrijk om deze sterke punten nadrukkelijk naar voren te laten komen. Dit kan u enkel realiseren in maatwerk!

Een professionele website is een must. Het geeft niet enkel informatie over producten of diensten, maar zal ook effectief nieuwe leads en klanten aanbrengen, ook mensen die uw kantoor (nog) niet kennen.

Iedere onderneming en iedere sector heeft zijn specifieke kenmerken. Een goede website speelt daar actief op in. Kennis verwerven over uw sector, producten, doelgroep en onderneming is dan ook de eerste stap die Brainlane zet om uw website succesvol te maken.

 • lay-out specifiek op uw maat
 • statische of aanpasbare website
 • website ook geoptimaliseerd voor smartphones
 • persoonlijke opvolging
 • wij schrijven uw (web)teksten indien gewenst
 • allerhande modules mogelijk
 • goede rangschikking in Google
 • zeer gebruiksvriendelijk CMS
 • snelle en beveiligde hosting

Een professionele
website is geen
kostenpost,
het is een
leadgenerator

We gaan voor u op zoek naar de optimale manier waarop u zichzelf en uw producten bij uw doelgroep(en) kan voorstellen. We laten de website dezelfde hoge kwaliteit uitstralen die u dagdagelijks levert aan uw klanten.

Een op maat gemaakte website.
We staan u bij met raad & daad.
Meer info

Als preferente partner van KBC zorgen wij ervoor dat uw website op elk moment technisch in orde is en voldoet aan de strenge beveilingseisen van KBC. Communicatie hierover voeren we rechstreeks met KBC, zodat u die vervelende taak uit uw lijstje mag schrappen.

Met Brainlane als webpartner voldoet u op dat vlak aan de KBC eisen om uw kwaliteitslabel te verkrijgen. Het resultaat hiervan is dat prospecten die via uw website een offerte aanvragen of een product bestellen, automatisch aan uw portefeuille worden toegevoegd.

Om de toekomstige communicatie te vergemakkelijken, krijgt u een vaste contactpersoon binnen Brainlane toegewezen. Bij uw contactpersoon kan u terecht voor vragen allerhande zoals bvb het toevoegen van informatie aan de website, het laten aanmaken van een advertentie voor een magazine, ondersteuning bij het gebruik van het CMS, ... .

 • Brainlane is een preferente KBC partner
 • wij staan in voor de technische communicatie met KBC
 • u verkrijgt een KBC kwaliteitslabel
 • vaste contactpersoon binnen Brainlane
 • schrijven van (web)teksten is mogelijk
 • grafische ondersteuning
 • support bij versturen van nieuwsbrieven
 • info over allerhande online mogelijkheden
 • ondersteuning voor al uw externe communicatie

Een professionele
website is geen
kostenpost,
het is een
leadgenerator

We gaan voor u op zoek naar de optimale manier waarop u zichzelf en uw producten bij uw doelgroep(en) kan voorstellen. We laten de website dezelfde hoge kwaliteit uitstralen die u dagdagelijks levert aan uw klanten.

Een op maat gemaakte website.
Ondersteuning voor al uw communicatie.
Meer info

Met Brainlane heeft u niet enkel een preferente KBC partner die zich met de ontwikkeling van uw professionele website bezig houdt; Brainlane kan u ondersteunen in alle vormen van communicatie met uw klanten en prospects.

Als full-service communicatiebureau ontwikkelen we niet enkel professionele websites, maar ook logo's, huisstijlen, advertenties voor magazines, folders, bestickering van ramen, bestickering van uw wagenpark, uitnodigingen, ... .

Wenst u een bepaald product in de kijker te plaatsen bij nieuwe prospecten, of wil u een zeer specifieke doelgroep benaderen met een bepaalde dienst? Dan is een Social Media actie voor u aangewezen. Dergelijke marketing campagnes werken we in nauw overleg met u uit, zodat u uit elke actie optimale return verkrijgt.

 • ontwikkeling van logo's
 • ontwikkeling van huisstijlen
 • wagen bestickering
 • advertenties voor magazines en kranten
 • bestickering van ramen
 • opstellen en versturen van nieuwsbrieven
 • Social Media campagnes
 • Google Ads campagnes voor meer bezoekers op uw website
 • uitwerken van communicatieplannen
 • ondersteuning bij de vraag: hoe meer klanten aantrekken?

Een professionele
website is geen
kostenpost,
het is een
leadgenerator

We gaan voor u op zoek naar de optimale manier waarop u zichzelf en uw producten bij uw doelgroep(en) kan voorstellen. We laten de website dezelfde hoge kwaliteit uitstralen die u dagdagelijks levert aan uw klanten.

3 opties. Een oplossing voor iedere aanpak.

Eender welke optie u verkiest, of het nu een template based website is of een op maat gemaakte website waarmee u zich echt kan onderscheiden, aan de buitenkant krijgt u dezelfde hoogwaardige kwaliteit die u van Brainlane kan verwachten.

Statische
website

Statische website
Meer info

Dynamische
website

Dynamische website
Meer info

Template
based

Template based
Meer info
KBC Hasevoets Verzekeringen

Zij gingen u al voor. Waar wacht u nog op?

Privacyverklaring

1. Waarom deze privacyverklaring?

BRAINLANE hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil BRAINLANE u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door BRAINLANE.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van BRAINLANE.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Het platform/website/applicatie… https://www.kbc-agentenwebsites.be/ is een initiatief van:

BRAINLANE BVBA (Hierna: “ BRAINLANE”)
Genkersteenweg 204
3500 Hasselt
België
BTW-nummer: BE0476.979.979
E-mail: privacy@brainlane.com
Telefoon: +32 (0)11 54 31 47

3.Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

BRAINLANE verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door BRAINLANE:

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

BRAINLANE verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van BRAINLANE worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van BRAINLANE bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan BRAINLANE en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt BRAINLANE zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen BRAINLANE.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. BRAINLANE heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het platform/de website van BRAINLANE wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

BRAINLANE verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal BRAINLANE onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van BRAINLANE uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer BRAINLANE uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal BRAINLANE hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar EMAILADRES

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan BRAINLANE. BRAINLANE zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

BRAINLANE beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. BRAINLANE staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij BRAINLANE dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal BRAINLANE hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar privacy@brainlane.com

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan BRAINLANE verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal BRAINLANE hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar privacy@brainlane.com.

6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door BRAINLANE bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal BRAINLANE hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar privacy@brainlane.com